• 1
  • 2
  • 3
objednávokvý systém

Kalkulační a objednávkový
systém digitálního tisku.

Více malých zakázek, více "papírování",
menší zisk ze zakázky.

Přenechte tyto úkony našemu
systému a už "pouze” tiskněte.

Úspora při nasazení systému (dle zkušeností jednoho z testovacích partnerů)

tiskař na digitálním stoji udělá za den cca 15 zakázek za směnu (8 hodin)

průměrná zakázka zabere cca 30 minut

zakázka se obvykle skládá z kalkulace, příjmu dat, stanovení termínů, archové montáže, tisku, finalizace a fakturace

Úspora při nasazení systému (dle zkušeností jednoho z testovacích partnerů)

kalkulace, příjem dat, stanovení termínů a fakturace zabírá cca polovinu času tj. 15 minut

při automatizaci těchto procesů je možné ušetřit až 2/3 času tj. 10 minut

celková měsíční úspora (10 minut x 15 zakázek za den x 22 dní / 60 x 200 Kč na hodinu (hodinové mzdové náklady na tiskaře) 11 000,-(úspora za měsíc)

1.CRM pro digitální tiskárny

Od kalkulace až po expedici zakázky. Celý tento proces může řídit náš systém. I ve vaší tiskárně.

2.Nastavte si svůj vlastní produkt

Poskládejte a nastavte produkty na míru vašich zákazníku. Od vizitky po fotoknihu.

3.Dvě rozhraní pro zákazníka

Nechte zákazníka si vybrat, jak detailně chce zadávat svůj produkt.